Umieralność mężczyzn na raka

Badania przeprowadzone w National Cancer Institute wykazały, że odsetek umieralności wskutek chorób nowotworowych różni się w zależności od płci. Okazuje się, iż mężczyźni są bardziej narażeni na śmierć z powodu raka niż kobiety. Twierdzenie to jest prawdziwe niestety dla większości t
Czytaj Dalej →

„Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie”

Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników umieralności na raka pęcherza moczowego w Europie. Oznacza to, że jest on rozpoznawany zbyt późno i w dużym stopniu zaawansowania. Czynnikiem ryzyka w przypadku raka pęcherza moczowego jest palenie tytoniu. Nałóg ten odpowiada za około 48%
Czytaj Dalej →

Paradoksy rozliczeń procedur przez NFZ

Obecny system ubezpieczeń zdrowotnych w NFZ wymusza wręcz  na lekarzach patologiczne zachowania. Nikt w publicznej służbie zdrowia nie ma interesu ekonomicznego, by leczyć szybko i kompleksowo. Wszystkiemu winne są przepisy, zgodnie z którymi fundusz płaci tylko za jedną procedurę w t
Czytaj Dalej →

Przeciwciałem w raka

Uszkodzenie DNA może być jednym z pierwszych etapów prowadzących do transformacji komórki zdrowej w nowotworową. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA organizm wytwarza białko gamma-H2AX. Podczas konferencji zorganizowanej w Liverpoolu przez brytyjski National Cancer Research Institute zesp
Czytaj Dalej →

Wyniki badań leków na czerniaka przerzutowego

Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (European Society for Medical Oncology – ESMO 2012), który odbył się w Wiedniu, przedstawiono wyniki badań III fazy leczenia pacjentów z czerniakiem przerzutowym za pomocą preparatu Yervoy (ipilimumab) w eksperymentalnej
Czytaj Dalej →

Poznań w projekcie badania genomu raka

W 2011 roku rozpoczął się międzynarodowy projekt badania genomu raka, którego celem jest opracowanie atlasu genomu nowotworów – The Cancer Genome Atlas (TCGA). Budżet projektu to 300 mln dolarów a udział w nim bierze kilkadziesiąt ośrodków z całego świata, w tym z Polski, którą
Czytaj Dalej →

Badania nad terapią fotodynamiczną nowotworów

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest marginalną metodą leczenia onkologicznego, stosowaną głównie w przypadkach nowotworów skóry. Prace nad jej udoskonaleniem i rozwojem podjęli doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Technika polega na dostarczeniu do komórek nowotworowych
Czytaj Dalej →

Krwiodawstwo w Polsce

W Polsce krew oddaje ok. 3% liczby obywateli. Dla porównania – w Europie Zachodniej współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy. Aby zostać krwiodawcą wystarczy posiadać dowód osobisty, być w wieku 18-65 lat i ważyć ponad 50 kg. Standardowo, jednorazowo pobiera się 450 ml krwi, co n
Czytaj Dalej →