Diagnostyka raka sutka stanikiem

Im wcześniej nastąpi wykrycie nowotworu, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie choroby. Pytanie, jak tego dokonać. Wiadomo, że przy obecności raka obserwuje się miejscowe wahania temperatury, związane ze zwiększonym napływem krwi do guza. Zjawisko to wykorzystała amerykańska f
Czytaj Dalej →

Przeciwciałem w raka

Uszkodzenie DNA może być jednym z pierwszych etapów prowadzących do transformacji komórki zdrowej w nowotworową. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA organizm wytwarza białko gamma-H2AX. Podczas konferencji zorganizowanej w Liverpoolu przez brytyjski National Cancer Research Institute zesp
Czytaj Dalej →

Pacjent jako partner w ustalaniu terapii

Lekarze zwykle największy nacisk kładą na postawienie diagnozy. Lecz równie ważne jest ustalenie sposobu leczenia zgodnie z preferencjami pacjenta. Każdy chory jest inny, dlatego decyzje terapeutyczne nie mogą być szablonowe. Badania przedstawione na łamach British Medical Journal zob
Czytaj Dalej →

Nowa technika obrazowania sutka

Mammografia jest metodą badania piersi za pomocą zdjęć rentgenowskich, wykonywanych w dwóch projekcjach. Niestety, jej dokładność jest ograniczona a ilość błędnych ocen może sięgać nawet 20%. Alternatywnym badaniem jest tomografia komputerowa (TK, CT), jednak w diagnostyce chorób sutk
Czytaj Dalej →

Sen a nowotwory

Wśród wielu czynników, mających wpływ na rozwój chorób nowotworowych znajdują się też zaburzenia wypoczynku nocnego. Dotychczasowe badania wykazały, że niedobory snu i zmienność rytmów dobowych zwiększają ryzyko zachorowania na niektóre z nich. Udowodniono m.in., że praca na zmiany zw
Czytaj Dalej →