Związek palenia papierosów ze stresem

Międzyuniwersytecki zespół brytyjskich naukowców (Cambridge, Oxford i Kings’s College) obserwował pod kątem lęku i niepokoju grupę blisko 500 osób, które rzucały palenie z pomocą placówek państwowej służby zdrowia. Spośród badanych wyróżniono grupy z pierwotnymi zaburzeniami nas
Czytaj Dalej →