„Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie”

Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników umieralności na raka pęcherza moczowego w Europie. Oznacza to, że jest on rozpoznawany zbyt późno i w dużym stopniu zaawansowania. Czynnikiem ryzyka w przypadku raka pęcherza moczowego jest palenie tytoniu. Nałóg ten odpowiada za około 48%
Czytaj Dalej →

Indonezja uprzedziła UE w walce z paleniem

Prezydent Indonezji podpisał ustawę, nakazującą miejscowym producentom zamieszczanie na opakowaniach papierosów zdjęć, ostrzegających o negatywnych skutkach palenia tytoniu. Ponadto zakazuje się produkcji i sprzedaży papierosów określanych jako lekkie i łagodne (light & mild). Tym
Czytaj Dalej →

Palenie za młodu a osteoporoza

Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego Cincinnati (USA) przeprowadzili badania związku palenia papierosów z wystąpieniem osteoporozy. W badaniach wzięły udział 262 zdrowe nastolatki w wieku od 11 do 19 lat, które przez trzy lata co roku badano pod kątem gęstości i mineralizacji kości. Uczes
Czytaj Dalej →

Rzucam palenie i tyję

W British Medical Journal ukazały się wyniki metaanalizy, badającej związek przyrostu masy ciała z faktem rzucenia palenia. Do badań włączono nałogowych palaczy po zaprzestaniu palenia papierosów, w wieku 28-57 lat, palących wcześniej 16-33 papierosów dziennie. Abstynencję weryfikowan
Czytaj Dalej →

15.XI. – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że na całym świecie żyje ponad miliard osób palących papierosy. Co 8 minut umiera człowiek, którego zgon jest następstwem nałogu nikotynowego. Każdego dnia około 100 tys. młodych ludzi zaczyna palić papierosy. Wytoczmy walkę nikoty
Czytaj Dalej →

WHO w walce z paleniem papierosów

Następstwa palenia tytoniu mają wpływ na ograniczenie liczby osób aktywnych zawodowo z powodu przedwczesnej umieralności, udarów mózgu, zawałów serca, chorób naczyń i płuc, nowotworów. Rachunki ekonomiczne pokazują, że koszty społeczne wynikające ze skutków palenia przewyższają istotn
Czytaj Dalej →

Następstwa biernego palenia tytoniu

Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Monachium jest największym dorocznym zjazdem kardiologów z całego świata. Bierze w nim udział nawet do 30 tys. osób. Na odbytym w tym roku przedstawiono m.in. szereg prac dotyczących szkodliwości biernego palenia tytoniu. Bier
Czytaj Dalej →

Australia w walce z paleniem

Od 1 grudnia br. w Australii będą obowiązywały jednolite, prozdrowotne opakowania papierosów, zniechęcające do palenia. Nowe australijskie prawo jest w pełni zgodne z Ramową Konwencją WHO na Rzecz Ograniczania Użycia Tytoniu podpisaną przez 175 krajów, w tym przez Polskę. Atrakcyjny w
Czytaj Dalej →

Rakotwórcze działanie palenia Marihuany

Serwis „BBC Health” opublikował wyniki z badań, obrazujące nie docenianie przez opinię publiczną ryzyka związanego z paleniem marihuany. Specjaliści z British Lung Foundation przeprowadzili wśród 1000 dorosłych osób sondaż dotyczący palenia marihuany. Jak się okazało, 30%
Czytaj Dalej →

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

Na konferencji WHO w Madrycie w 1988r. przyjęto plan „Europy wolnej od dymu tytoniowego”. Od tej pory WHO stara się corocznie w dniu 31 maja zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Badania prowadzone pod auspicjami WHO dow
Czytaj Dalej →