Sen a nowotwory

Wśród wielu czynników, mających wpływ na rozwój chorób nowotworowych znajdują się też zaburzenia wypoczynku nocnego. Dotychczasowe badania wykazały, że niedobory snu i zmienność rytmów dobowych zwiększają ryzyko zachorowania na niektóre z nich. Udowodniono m.in., że praca na zmiany zw
Czytaj Dalej →

Rak w starzejących się społeczeństwach

„British Journal of Cancer” prognozuje, że w 2040 r. w krajach uprzemysłowionych, w których społeczność szybko się starzeje, co czwarta osoba po 65 roku życia będzie chorować na raka. Liczba chorych w tym wieku zwiększy się ponad trzykrotnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Czytaj Dalej →

Polacy w walce z rakiem w ogonie świata

W Polsce chorzy z rakiem jelita grubego mają mniej niż 30% szansy na wyleczenie. W Europie Zachodniej i USA to 40, a nawet 60%. Jedną z głównych przyczyn złych wyników leczenia jest późne zgłaszanie się pacjentów do lekarzy i, w związku z tym, późne postawienie rozpoznania. Profilakty
Czytaj Dalej →

Rakotwórcze działanie solariów

Medyczne czasopismo brytyjskie „British Medical Journal” (BMJ) publikuje statystyki, przemawiające za wprowadzeniem regulacji, dotyczących korzystania z solariów, a w przypadku dzieci i młodzieży, za wręcz ścisłym nadzorem. Korzystanie z solariów jest w Europie przyczyną ś
Czytaj Dalej →

Rośnie umieralność z powodu czerniaka

W uprzemysłowionych krajach świata obserwuje się obecnie kilkunastoprocentowy w skali roku, wzrost zapadalności na czerniaka złośliwego skóry. Ta tendencja dotyczy również Polski. Zasadniczą różnicą w porównaniu z innymi krajami jest to, że oprócz liczby zachorowań rośnie u nas także
Czytaj Dalej →

Wirusy mogą mieć udział w powstawaniu kolejnego nowotworu – raka prostaty

W piśmie „Prostate” pojawił się artykuł, sugerujący, że do powstania raka prostaty mogą przyczyniać się dwa powszechnie występujące wirusy, znane już ze swej roli w pojawianiu się pewnych nowotworów złośliwych u ludzi. Naukowcy z University of New South Wales w Sydney zaob
Czytaj Dalej →

Jesteśmy coraz bliżej opracowania leku na raka

Naukowcy z pekińskiego National Center for Nanoscience and Technology opracowali sposób, w jaki można pokonać niektóre oporne na chemioterapię nowotwory. Polega on na wykorzystaniu pojedynczej nici DNA, poskładanej jak orgiami 3D, w której umieszczone są cząsteczki jednego z cytostaty
Czytaj Dalej →

Nanowłókna niebezpieczne jak azbest

Włókna produkowane metodami nanotechnologicznymi, będące składnikami materiałów, z których wytwarza się wiele przedmiotów – od skrzydeł samolotów po rakiety tenisowe – mogą być równie niebezpieczne, co azbest – informuje pismo Toxicology Sciences. Niektóre nanowłókna
Czytaj Dalej →

Alkohol zwiększa ryzyko raka – są dowody!

Na 244 Narodowym Spotkaniu i Wystawie Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyło się w Filadelfii, naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie poinformowali o wynikach swoich badań nad rozwojem raka wskutek spożywania alkoholu. Zależność między spożywaniem alkoholu a ryzykiem wystą
Czytaj Dalej →

Australia w walce z paleniem – odsłona druga

W parlamencie australijskiego stanu Tasmania pojawiła się propozycja, zgodnie z którą papierosów nie będzie legalnie mógł kupić nikt urodzony po 2000 roku. Wyższa izba parlamentu już przegłosowała ustawę, tasmańska minister zdrowia poparła projekt, ale premier ma jeszcze wątpliwości.
Czytaj Dalej →