Import równoległy leków się opłaca

W styczniu 2013 r. w Parlamencie Europejskim przedstawiono dwa raporty dotyczące importu równoległego produktów leczniczych. Wynika z nich, że dzięki tej formie systemy opieki zdrowotnej i pacjenci oszczędzają każdego roku setki milionów euro. Polscy importerzy zrzeszeni w Stowarzysze
Czytaj Dalej →