Diagnostyka raka sutka stanikiem

Im wcześniej nastąpi wykrycie nowotworu, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie choroby. Pytanie, jak tego dokonać. Wiadomo, że przy obecności raka obserwuje się miejscowe wahania temperatury, związane ze zwiększonym napływem krwi do guza. Zjawisko to wykorzystała amerykańska f
Czytaj Dalej →

Przeciwciałem w raka

Uszkodzenie DNA może być jednym z pierwszych etapów prowadzących do transformacji komórki zdrowej w nowotworową. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA organizm wytwarza białko gamma-H2AX. Podczas konferencji zorganizowanej w Liverpoolu przez brytyjski National Cancer Research Institute zesp
Czytaj Dalej →

Badania nad terapią fotodynamiczną nowotworów

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest marginalną metodą leczenia onkologicznego, stosowaną głównie w przypadkach nowotworów skóry. Prace nad jej udoskonaleniem i rozwojem podjęli doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Technika polega na dostarczeniu do komórek nowotworowych
Czytaj Dalej →

Polacy w walce z rakiem w ogonie świata

W Polsce chorzy z rakiem jelita grubego mają mniej niż 30% szansy na wyleczenie. W Europie Zachodniej i USA to 40, a nawet 60%. Jedną z głównych przyczyn złych wyników leczenia jest późne zgłaszanie się pacjentów do lekarzy i, w związku z tym, późne postawienie rozpoznania. Profilakty
Czytaj Dalej →