Chorzy na osteoporozę mogą liczyć na nowoczesne leczenie

Wykaz leków refundowanych i wyrobów medycznych, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn. 25.04.2012 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.19; str. 71, poz. 771), został rozszerzony o nowe produkty. Wśród nich znalazł się denosumab (zarejestrowany lek Prolia®) – najbardziej innowacyjny lek s
Czytaj Dalej →