Rak w starzejących się społeczeństwach

„British Journal of Cancer” prognozuje, że w 2040 r. w krajach uprzemysłowionych, w których społeczność szybko się starzeje, co czwarta osoba po 65 roku życia będzie chorować na raka. Liczba chorych w tym wieku zwiększy się ponad trzykrotnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Czytaj Dalej →